TV der bevæger dig

Udsigt til bedre skatteforhold for offshore-industrien

Olieboreplatform i Esbjerg Havn. Foto: Frank Bach. Foto: Frank Bach

Nye og mere lukrative skatteforhold kan være på vej til de omkring 4.500 medarbejdere, der er beskæftiget i offshore-industrien omkring Esbjerg Havn.

Det er Danmarks Rederiforening, der opfordrer regeringen til at skabe mere lukrative skatteordninger til de folk og virksomheder, der opererer i offshore-segmentet.

Rederiforeningen ønsker at udvide de gunstige skatteordninger under Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Her betaler virksomhederne ikke selskabsskat, men i stedet tonnageskat, der betyder, at man betaler skat af fragten. Samtidig får de ansatte nettohyre.

Ifølge rederiforeningen er ønsket en betingelse for, at Danmark og dansk shipping kan få andel i den vækst, som hele offshore-sektoren rummer, skriver Jyllands Posten.

Uden at forholde sig til konkrete ændringer udtrykker erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) sig positivt om ønsket.

- Det er regeringens ambition, at danske virksomheder skal have andel i væksten på området for specialskibe inden for offshore- og vindsektoren. Det fremgår af Vækstplanen for Det Blå Danmark. Regeringen er i fuld gang med eksekveringen på vækstplanen, herunder ses der på skattereglerne for specialskibe på offshore-området, der også skal drøftes med EU-kommissionen, oplyser han i en skriftlig kommentar.

 

FAKTA

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS-ordningen) blev etableret i 1988
som supplement til Det Almindelige Skibsregister. Formålet var at
genskabe dansk skibsfarts internationale konkurrenceevne.

DIS gør det muligt at hyre udenlandske søfolk, men danske
fagforeninger har til deres utilfredshed ikke mulighed for at organisere
den udenlandske arbejdskraft. Skibe, der er optaget i DISordningen, er
berettiget til at sejle under dansk flag og er undergivet dansk ret.

Tonnageskatten betyder, at rederierne ikke betaler selskabsskat, men
skat per ton fragt.

Ifølge danske skibsredere ville der uden DIS- og tonnageordningerne
ikke være søfart i Danmark.

Kilde: jp.dk

 

Jyllands Postens artikel om søfarten der vil udvide gunstige skatteordninger

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden