TV der bevæger dig

Varsler fyringer på slagteri i Skærbæk

02:46

1 af 5

Danish Crown fyrer 472 ansatte grundet strukturændringer. To slagterier lukker i Faaborg, og koncernen skærer på slagterier i hele landet. Bl.a. er slagteriet i Skærbæk omkostningstungt og ikke konkurrencedygtigt.

Det er Danish Crown i Faaborg og Tulip i Faaborg, der lukkes. Oven i vil 350 af de ansatte på slagteanlæg rundt om i landet blive berørt.

Slagterierne i Sæby og i Skærbæk skal ses efter.

- Især i Skærbæk er det omkostningstungt og ikke konkurrencedygtigt, og det skal vi se på med strategisk sigte. Enten skal vi minimere aktiviteterne, eller også skal produktionen gennemføres smartere og billigere, siger Jesper Friis.

At der er for mange ansatte i forhold til svin vil betyde, at omkring 350 medarbejdere fordelt på flere produktionsanlæg berøres.

Koncernen begrunder selv fyringerne med, at der skal en række forskellige tiltag til for at sikre, at produktionen i Danmark er konkurrencedygtig.

- Vi har brugt de seneste måneder på at vende alle sten for at finde ud af, hvordan vi ansvarligt løser den aktuelle udfordring med overkapacitet, siger direktør i Danish Crown Kjeld Johannesen.

- Samtidig fastholdes et skarpt fokus på omkostningerne i den danske del af produktionen, siger direktøren.

Det er udbeningsafdelingen i Faaborg og Tulips produktion af færdigretter ligeledes i Faaborg, der lukkes, fordi produktionen i sin nuværende form ikke er konkurrencedygtig.

Samtidig vil man nu starte forhandlinger med medarbejderne og andre interessenter på slagteriet i Skærbæk og på Bornholm om en mere bæredygtig omkostningsstruktur.

Danish Crown vil forsøge at finde en løsning, da man gerne vil være med til at beholde job lokalt og sørge for, at dyrene får den kortest mulige vej til slagteriet.

- Vi vil sammen med medarbejderne og politikerne se på, om vi kan finde andre løsninger, der gør produktionen på Bornholm økonomisk bæredygtig. På den måde håber vi at kunne bevare slagteri og job, siger direktør i DC Pork Jesper Friis.

Der var i det tidligere efterår lagt op til, at slagteriarbejderne skulle betale en del af deres løn til at sikre, at svineproducenterne kunne oplægge produktionen. Men det sagde de ansatte "nej tak" til. Og nu kommer fyringerne.

 

 

Der er omkring 5200 ansatte på Danish Crowns svineslagterier. Men nu lukkes et slagteri i Faaborg, og de øvrige slagterier skal have et eftersyn, da der er for mange ansatte i forhold til, hvor mange svin der slagtes.

 * Danish Crown Faaborg:
- Lukningen berører 409 medarbejdere. Afdelingen lukkes senest i
begyndelsen af 2016. Der iværksættes en analyse for at afgøre, om
produktionen skal flyttes til Polen eller Tyskland.

* Tulip Faaborg:
Tulip i Faaborg producerer kølede og frosne færdigretter. Lukningen af
fabrikken berører 63 ansatte. Fabrikken lukker endeligt i september
2014.

* Danish Crown Rønne:
- Afdelingen har 190 medarbejdere, og der er behov for årlige
besparelser på 20-25 millioner kroner. Danish Crown skal forhandle
med medarbejdere, andelshavere og myndigheder om besparelser og
forventer at afslutte forhandlingerne senest 1. juni 2014.

* Danish Crown i Skærbæk:
- Afdelingen har 85 medarbejdere. Der indledes forhandlinger med
medarbejderne i Skærbæk om en økonomisk bæredygtig strategi for
soslagtninger på anlægget. Forhandlingerne forventes afsluttet inden 1.
juli 2014.

* Kapacitetstilpasninger på svineslagterierne generelt:
- Danish Crown slagtede i regnskabsåret 2012/13 14,8 millioner svin og
søer i Danmark. Der er cirka 5200 medarbejdere på DC Porks danske slagteanlæg.

- Produktionen af slagtesvin er faldet de seneste godt fem år med 20
procent.

- Der indledes lokalforhandlinger med medarbejderne på slagtestederne
om tilpasning af kapaciteten. Omkring 350 medarbejdere vil blive
berørt.

Strukturplan fra Danish Crown:

 

 

 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden