A/S Bestyrelsen

Peder Juelsgaard Madsen

Formand

Kolding

Bente Thomsen

Næstformand

Tønder

Simon Vevest Lindblad-Madsen

Medlem

Esbjerg V

Lisbeth Sjørup

Medlem

Vejle

Allan Nielsen

Medlem

Esbjerg

Noor Meng

Medlem

Esbjerg

Jesper Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Vejle

Bestyrelsens opgaver

Medlemmerne skal have professionel indsigt. De seks medlemmer vælges af bestyrelsen for TV SYD-fonden, som er eneaktionær i selskabet. Det syvende medlem udpeges af medarbejderne på stationen.

Bestyrelsens sammensætning skal være således, at den rummer en række kvalifikationer som medieindsigt, erfaring i økonomisk styring og ledelse samt indsigt i folkeligt og kulturelt arbejde.

Desuden skal der mindst være et medlem med bopæl i hvert af de gamle Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter. Ved valget af bestyrelse rådgiver den siddende A/S-bestyrelse fondsbestyrelsen (generalforsamlingen) om kandidaters faglige kvalifikationer.

Den valgte bestyrelse vælger selv sin formand.

Bestyrelsen vigtigste opgave er at ansætte en administrerende direktør for selskabet, sammen med denne forestå ledelsen af selskabet og sørge for en forsvarlig organisation af virksomheden.