75 medarbejdere forlader bank efter fusion

Sammenlægningen af Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank betyder, at 75 medarbejdere nu forlader banken efter fratrædelsesordninger og afskedigelser.

Opdateret med melding om fremtiden for bankens afdelinger i Esbjerg og Horsens.

Vestjysk Bank har nu afsluttet en fratrædelsesrunde, der betyder, at i alt 75 medarbejdere forlader banken.

Efter fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse, der blev godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i begge institutter den 13. januar, har den fusionerede Vestjysk Bank justeret bankens organisation.

Den Jyske Sparekasse havde hovedsæde i Grindsted og Vestjysk Bank i Lemvig. Planen er at placere det nye hovedsæde i Herning, når der er fundet et passende sted.

Arbejdet med at få den nye organisation endeligt på plads blev igangsat umiddelbart efter de ekstraordinære generalforsamlinger og myndighedernes endelige godkendelse af fusionen. 

27 medarbejdere har valgt at søge om en frivillig fratrædelsesordning, som i alle tilfælde er  imødekommet, oplyser Vestjysk Bank i en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at ialt 75 medarbejdere forlader banken.

- Vi er oprigtigt kede af at skulle sige farvel til gode, loyale kollegaer. Mange af dem har arbejdet for enten Den Jyske Sparekasse eller Vestjysk Bank i mange år og har bidraget til, at vi i dag står stærkt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe de berørte medarbejdere videre på en ordentlig måde. Jeg er glad for, at processen omkring fratrædelserne er foregået hurtigt og i god dialog med ledere, medarbejdere og tillidsmandsorganisationen, siger ordførende direktør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen.

Fratrædelsesrunden er en del af den fusionsplan, som blev fremlagt for de to pengeinstitutters aktionærer, og som har vist et samlet besparelsespotentiale på 150 millioner kroner.om året.

Allerede i oktober 2020 gennemførte Den Jyske Sparekasse en fratrædelsesrunde, og effekten herfra bidrager til besparelserne. 

Den geografiske fordeling af de 75 fratrædelser oplyser banken ikke - men efter fusionen har der været en række dobbelte funktioner på de to hovedsæder i Grindsted og Lemvig.

Claus E. Petersen, til venstre), viceordførende direktør og ordførende direktør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen.
Claus E. Petersen, til venstre), viceordførende direktør og ordførende direktør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen.

Afdelinger slås sammen i tre byer

I tre byer havde både Vestjysk Bank og Jysk Sparekasse en filial, og de skal slås sammen. Det er i Esbjerg, Horsens og Viborg.

- Det regner vi med sker i løbet af næste par måneder. Kunderne i de tre byer vil fortsat møde de samme rådgivere som i dag. Vi indretter os blot på en enkelt adresse i hver by, siger Claus E. Petersen, der tidligere var adm. direktør for Den Jyske Sparekasse - men nu er viceordførende direktør i Vestjysk Bank.

Efter fratrædelsesrunden vil der være 660 ansatte i Vestjysk Bank, som efter fusionen er Danmarks ottende største pengeinstitut.