TV der bevæger dig

Billund dropper direktør-fyring

Billunds børne- og kulturdirektør hedder fortsat Erik Holm. Det står klart efter, at et flertal i byrådet i aftes vedtog at tage en rapport fra Kommunernes Landsforening til efterretning ? og dermed undlade at rejse en afskedigelsessag mod Erik Holm.

Borgmester Ib Kristensen (V) er ikke videre stolt af forløbet, men mener det var nødvendigt for at få renset luften.

Borgmester Ib Kristensen (V) er ikke videre stolt af forløbet, men mener det var nødvendigt for at få renset luften.
- Jeg skal beklage, at det har været nødvendigt at igangsætte den nu afsluttede undersøgelse. Men det har været vigtigt for at få ryddet de alvorlige kritikpunkter mod Erik Holm og af beslutningsgrundlaget for skolesammenlægningen af vejen, siger borgmester Ib Kristensen i en pressemeddelelse.

Kritik af Erik Holm og direktionen

Rapporten forholder sig til to spørgsmål. Dels hvorvidt Erik Holm har knægtet lærernes ytringsfrihed, da de i juni i år ville sende et brev til byrådsmedlemmerne. Det var ikke tilfældet.

Det andet spørgsmål handler om beslutningsgrundlaget for skolesammenlægningen i Billund, hvor to skoler bliver til én. Her blev økonomien ikke lagt frem, men KL-rapporten vurderer, at man ikke kan laste Erik Holm for den fejl.
- Vi finder det uheldigt for sagen, at direktionen ikke har angivet eventuelle anlægsudgifter i forbindelse med budgetoplægget eller oplyst om, at eleverne ikke ville kunne samles på Søndermarkskolen inden for en tiårs sigt uden udbygning af Søndermarkskolen, skriver konsulenterne.
Billund Kommune foretager sig ikke yderligere i sagen og valgte efter det ekstraordinære byrådsmøde i går at offentliggøre rapporten.