TV der bevæger dig

Billund har haft den største vækst af alle kommuner

Billund Kommune har siden 2008 haft en 12 gange større vækst end landsgennemsnittet. LEGO og Billund Lufthavn er primus motorer for væksten, mener borgmesteren.

Billund Kommune har oplevet den største vækst af alle 98 danske kommuner Foto: Esben Kock Jensen, TV SYD

Efter finanskrisen, der trak dybe økonomiske spor hen over Danmark, har Billund Kommune for alvor fået gang i væksten igen.

Med en årlig gennemsnitlig vækst i BNP (bruttonationalprodukt) per indbygger på 6,6 procent er Billund Kommune den kommune, der har haft den største vækst i Danmark i perioden 2008-2018.

Det viser en ny analyse fra Kommunernes Landsforenings magasin Momentum på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

En kæmpe virksomhed som LEGO yder i sig selv et stort bidrag til væksten, og samtidig tiltrækker de underleverandører og andre specialister inden for plastik til området, så de på flere planer er med til at drive væksten frem.

Ib Kristensen (V), borgmester, Billund Kommune

Hvad er BNP?

Hvis du har et arbejde, skaber du næsten med garanti noget, der øger bruttonationalproduktet (BNP). Når fx bageren bager et brød, eller en fabrik laver en vindmølle, har brødet og vindmøllen en værdi, som kan måles i kroner. Sådan er det også med mindre håndgribelige ting (kaldet tjenester) som pasning af børn i vuggestuen eller et restaurantbesøg. Værdien af alt det, der skabes på de danske arbejdspladser lægges sammen til det tal, vi kalder BNP. BNP udregnes for de fleste lande i verden. Formålet er at skabe overblik over landenes økonomiske velstand. Danmarks Statistik beregner BNP for Danmark for hvert kvartal og hvert år og følger internationale regler vedtaget i FN og EU.

Kilde: Danmarks Statistik

LEGO og Billund Lufthavn

I Billund Kommune er borgmester Ib Kristensen ikke i tvivl om, hvem der er skyld i væksten.

- En kæmpe virksomhed som LEGO yder i sig selv et stort bidrag til væksten, og samtidig tiltrækker de underleverandører og andre specialister inden for plastik til området, så de på flere planer er med til at drive væksten frem. Det samme gælder lufthavnen, hvor der er cirka 1.000 medarbejdere i selve lufthavnen, men tæller man de lufthavnsrelaterede virksomheder med, kommer vi op på 3.000 medarbejdere, siger Ib Kristensen til Momentum.

Borgmester Ib Kristensen fra Venstre peger på, at det særligt er LEGO og Billund Lufthavn, der er skyld i væksten

Det er dog ikke kun arbejdspladser, befolkningstilvækst og skatteindtægter, som virksomhederne bidrager med, forklarer Billund Kommunes borgmester, Ib Kristensen.

- Eksempelvis har LEGO en ekspertise inden for børneområdet, vi som kommune drager nytte af i form af et utrolig tæt samarbejde med LEGO-fonden i forhold til deres store viden om nye pasnings- og læringsformer, som har resulteret i flere forsknings- og udviklingsprojekter, siger Billund-borgmesteren til Momentum.

 

Mest sete på tvsyd.dk