Billund kom ud af askeskyens skygge

Billund Lufthavn kom ud af askeskyens skygge i april. Trafiktallene til og fra Billund Lufthavn var de bedste nogensinde for en april måned.

- Vi er yderst positive. Det ligger over vore forventninger, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen til TV SYD.

Udenrigstrafik vokser

Han fremhæver, at det især er udenrigstrafikken, som giver vækst. Bl.a. ruterne til Paris og Frankfurt, hvor der er komet flere afgange, vægter flot.

- Vi plejer at sige, at trafik skaber trafik. At flere vælger at flyve, når det er muligt, siger han. Men generelt mærker vi, at der er kommet mere optimisme i samfundet, og flere forretningsfolk flyver.

Påske gav rekord

April viser flottere tal end den hidtidige rekord-april, som var 2008 - før finanskrisen.

Og set i forhold til trafikken sidste år er april-tallene nærmest eksploderet.

Det skyldes dels askeskyen - og det, at påsken faldt i april i år...
Billund Lufthavn havde næsten 30 pct. flere starter og landinger i april i år.

Passagertallet steg med 59 pct. Mest for charter, hvor påsken gjorde sit med specielt rejser til Rom.