Billund Lufthavn udvider for 140 millioner kroner

Billund Lufthavn har nu skrevet kontrakt om en udvidelse af lufthavnsterminalen med et nyt multihus på 6.500 etagemeter til en pris af omkring 140 millioner kroner. Byggeriet ventes færdigt i efteråret 2019.

Det er Grindstedfirmaet K.G. Hansen & Sønner A/S, der har vundet kontrakten i konkurrence med fire andre totalentreprenører og skal nu i gang med at projektere byggeriet inden selve byggestarten, som forventes at ske i maj 2018.

Passagertallet i Billund Lufthavn forventes at nå i nærheden af 3,4 millioner i 2017, og flere rejsende betyder, at lufthavnen først og fremmest får behov for mere plads til passagererne.

Derfor skal multihuset rumme både passagerfaciliteter samt en række kontorer og lagerfaciliteter, som flyttes over i det nye multihus for at skabe bedre plads i terminalen. Byggeriet betyder bl.a. at området, hvor de rejsende modtager deres bagage, udvides, og der bliver flere bagagebånd.

- Vi fastholder arkitekturen og udtrykket fra den nuværende terminalbygning, så den samlede bygning fortsat fremstår som en helhed, selv om der sker etapevise udvidelser. Vi har set mange eksempler på lufthavne rundt i verden, hvor der ikke helt er sammenhæng mellem den oprindelige terminal og de senere udbygninger. Vi tror, at en flot terminalbygning er en del af den gode oplevelse, som passagerne gerne skal have, når de skal på rejse, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen i en pressemeddelele om byggeriets begyndelse.

Det samlede byggeri vil koste ca. 140 millioner kroner og bliver i fire etager som den nuværende terminalbygning, og der bliver niveaufri adgang mellem de to bygninger, når de er bygget sammen.

Det samlede byggeri forventes at stå færdigt i oktober 2019.