TV der bevæger dig

Billund Museum inviterer til kirkegårdsvandring i Grindsted

Et områdes lokalhistorie kan fortælles på mange måder. Det kan læses i bøger, høres i foredrag, men det kan også tage udgangspunkt i gravstene. I aften vil der blive fortalt lokalhistorie på en kirkegårdsvandring ved Grindsted kirke.

02:54

En kirkegård fortæller et stykke lokalhistorie.

1 af 2

Byen Grindsteds navn nævnes første gang på skrift i 1300-tallet. Den ældste bygning, Grindsted Kirke, er dog med al sandsynlighed fra 1200-tallet eller måske endda en del ældre.

Det er noget af det, deltagerne på aftenens kirkegårdsvandring vil få at vide.

Siden er kirken blevet udvidet et par gange i Middelalderen og senest i årene 1921 til 1923, hvor kirken fik sit nuværende udseende.

Kirkegårdsvandringen vil føre forbi udvalgte gravsten, hvor der vil blive om skelsættende hændelser i Grindsteds historie. Historier der rækker langt ud over lokalområdet.

På vandringen vil der også bl.a. blive fortalt om hedeopdyrkning, indflydelsesrige familier, modstandsbevægelsen, iværksætterinitiativer, byens erhvervsliv, efterkommere af kartoffeltyskere, plantagehistorien og den Jydske Sparekasses opståen.

Mere kultur