TV der bevæger dig

Billund skal inspirere vandsektor til at omdanne spildevand til energi

Tirsdag åbner den vandteknologiske messe VandTek 2016 i København, og her fremhæver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) gode erfaringer fra Billund med at udvikle spildevandsanlæg til energiproducenter som fremtidens løsning.

Spildevand kan blive ny energikilde, lyder miljøministeren budskab inspireret af et besøg på Billund BioRefinerys anlæg i Grindsted i april .

Spildevand kan blive ny energikilde, lyder miljøministeren budskab inspireret af et besøg på Billund BioRefinerys anlæg  i Grindsted i april .

- Der er krudt i vores spildevand, og det er vandsektoren i fuld gang med at omdanne til ren energi og dyrebare råstoffer. Om nogle år kan de levere energi til danskerne, spår Esben Lunde Larsen, der i dag åbner VandTek 2016 i København

 Han vil ifølge en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet blandt andet tale om de spændende muligheder, som den ny rapport, ”En plan for en energiproducerende vandsektor”, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS.  Rapporten fastslår, at det vil være teknisk muligt at gøre de danske spildevandsanlæg til energiproducenter.  I de seneste fem år har selskaberne fordoblet deres produktion af energi i form af biogas med mere, og flere anlæg arbejder på at udvinde fosfor, plast og andre værdifulde ressourcer fra spildevandet.

- Der er krudt i vores spildevand

 miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

- Det er et fantastisk eventyr, som vi er vidne til. Hvis et spildevandsanlæg kan producere energi baseret på noget, vi har i overflod, nemlig spildevand, så er det et kæmpe skridt for både forbrugerne, miljøet og erhvervslivet. Vi kan over tid skabe arbejdspladser ikke mindst ved at eksportere disse løsninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Billund BioRefinerys anlæg  i Grindsted

 

Rapporten fremlægger fire eksempler på danske forsyninger, der allerede nu producerer mere energi, end de bruger; Aalborg Kloak, BIOFOS i København og Marselisborg spildevandsanlæg under Århus Vand - og Billund BioRefinery.

Miljøministeren besøgte Billund BioRefinerys anlæg  i Grindsted i april - og det besøg har sat sig spor.

Læs også Miljøminister ser på fremtidens rensningsanlæg i Billund

- Hele den danske vandsektor bør stræbe mod at producere mere energi, end de forbruger. Jeg håber derfor, at vandselskaberne vil lære af hinanden, så flere og flere med økonomisk fornuftige investeringer kan omstille sig til at blive nettoenergiproducerende. Det vil give billigere vand til forbrugerne og bedre udnyttelse af vores sparsomme ressourcer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Mest sete på tvsyd.dk