Billund skriver til miljøminister

Byrådet i Billund Kommune har skrevet til miljømonister Karen Ellemann og formanden for regionsrådets Grindstedudvalg, Bent Bechmann for at få fjernet den massive jordforurening under Grindsted.

- Det er med alvorlig bekymring vi i Billund Kommune har læst den seneste rapport om forureningen af banegravsdepotet i Grindsted, skriver byrådet.

Nye fund

Den miljøtekniske undersøgelse påviser fund af herbiciderne DDT, DDE, DDD og Lindan, hvilket er nye fund i forhold til tidligere undersøgelser.  
Byrådet mener, at der skal laves flere undersøgelser og over et større areal end hidtil. Og byrådet mener, at forurenet jord i det såkaldte banegravsdepot i Grindsted bør fjernes.

Flere undersøgelser

Kommunalpolitikerne ønsker undersøgelser i et større område. Noget tyder på, at "den største grundvandsforurening forekommer i en enkelt boring, placeret i skovområdet "Heden", hvilket er uden for selve banegravsdepotet".
Derfor mener Billund Kommune ikke, at de hidtidige undersøgelser har været tilstrækkelige.
Byrådet henstiller også til, at embedlægen kommer med i den arbejdsgruppe, som skal se på påvirkningen af overfladevand (Grindsted å).