TV der bevæger dig

Bonus til raske

Fagforeningen FOA har indgået en ny aftale med ældreplejen i Billund Kommune om at udbetale bonus til medarbejdere, der har få sygedage.

Plejerne kan optjene op til 4.000 kroner om året, hvis de ikke er syge.

Et kvartal uden sygedage for fastansatte giver en bonus på 1.000 kroner. Børns 1. og 2. sygedage indgår dog ikke i ordningen.

Aftalen omfatter 550 medarbejdere i ældreplejen, og den gælder i halvandet år.

Den er en forlængelse af en forsøgsordning blandt 39 ansatte i 2011.

Resultatet af forsøgsordningen er ikke entydigt, da forsøgsgrupperne havde syv langtidssyge.

Blandt 24 medarbejdere på Billund Plejecenter faldt sygefraværet fra 8,99 til 7,54 procent.

Blandt 15 medarbejdere på institutionen Mødestedet steg sygefraværet fa 7,85 til 16,39 procent.

Hvis de langtidssyge ikke tælles med, er sygefraværet for forsøgspersonerne faldet med 17,5 procent i gennemsnit.

I hele ældreplejen steg sygefraværet fra 5,75 procent til 6,28 procent.

Trods det uklare resultat af forsøget ønskede medarbejderne at udvide bonusordningen med kvartalsvis afregning til hele ældreplejen.

FOA har betinget sig, at kommunen også skal foretage andre initiativer for at nedbringe sygefraværet.