TV der bevæger dig

Borgere mener at det OK at stille krav for støtte

Mere end hver femte deltager i et borgermøde i Billiund om kommunens økonomiske prioriteringer mener, at det er i orden at kræve, at en arbejdsløs, der lugter ilde skal tvinges på et kusus i personlig hygiejne, inden personen kan modtage hjælp fra det offentlige.

08:55

Det er helt i orden at stille krav om velklippethed og god personlig hygiejne, når kommunen yder støtte. Det synspunkt vinder gehør.

1 af 2

Det er resultatet af en afstemning i aftes blandt de 140 tilfældige borgere, der deltog i et borgermøde i Billund.

Det var et møde hvor politikerne bad om gode ideer til, hvordan de skal prioritere skattekronerne.

Afstemningen viser overordnet, at næsten 80 procent enten er helt enige i eller delvist enige i, at det er en god idé, at stille modkrav til borgere, der modtager ydelser for kommunen.

På spørgsmålet om hvilke krav det er i orden at stille ledige for til gengæld at hjælpe dem i arbejde mener 22 procent, at det er ok at kæve at den ledige skal gå hjem og vaske sig, hvis den personlige hygiejne ikke er god nok.

Når det handler om hvilke tiltag det er i orden at iværksætte for at fremme sundhed, mener 11 procent, at det acceptabelt, at kommunen ringer hjem til sygemeldte privat for at tjekke om de nu også gør, som lægen anviser.

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30.