Byggeri med socialt ansvar

Grindsted Landbrugsskole skal udvide, og skolen bruger firmaer, der har elever. Det hænger sammen med, at 11.500 elever på erhvervsskolerne mangler praktik-plads.

Nu forlanger regeringen, at loven om sociale klausuler skal omfatte uddannelsesintstitutionerne. De skal tage et endnu større ansvar for, at der er elever ansat, når der skal bygges nyt.

Helst frivilligt

Kim Gosvig Hansen (K) er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune. Han fortæller, at kommunen flere gange har brugt reglerne om sociale klausuler.

- Vi tager opgaven alvorligt, men ad frivillighedens vej, fordi vi gerne vil have en social bevidst kommune, siger han.

Derfor mener Kim Gosvig Hansen, at det ikke er smart at lovgive for meget om sociale klausuler.

Flere faglærte

Det mener til gengæld Troels Ravn, der er valgt til Folketinget i Vejen-kredsen (soc.dem). Han siger, loven er vigtig for at få flere unge udlært.

- Når vi har lavkunjunktu, undlader firmaerne at tage lærlinge ind, og når vi har højkonjunktur, så mangler de faglært arbejdskraft, siger Troels Ravn. De sociale klausuler kan være med til at sikre, at der løbende bliver uddannet nye faglærte.

Troels Ravn erindrer om, at der i de kommende år skal bruges over 44 milliarder kroner på offentlige byggerier. Det giver mulighed for at skaffe flere uddannelsepladser, og det bør alle virksomheder være interesseret i, fordi det vil være i alles interesse.