Den Jyske Sparekasse har første overskud i tre år

Den Jyske Sparekasses regnskab for 2015 viser et overskud på 35 millioner kroner før skat. Landbrugets krise sætter dog fortsat spor i resultatet.

Det er fortsat tabene og nedskrivningerne på landbruget, der er sparekassens største udfordring.

Nedskrivningerne beløber sig til 232 millioner kroner, som dog er 182 millioner lavere end året før. Hovedparten af nedskrivningerne i 2015 vedrører landbruget. Det fremgår af Den Jyske Sparekasses årsregnskab for 2015, der blev offentliggjort fredag.

- Vi er glade for at kunne præsentere et overskud, om end det ikke lever op til vores forventninger ved årets begyndelse, og heller ikke det, vi forventer i fremtiden. Jeg synes alligevel, at det har været et tilfredsstillende år for sparekassen. De effektiviseringer, der blev iværksat i kølvandet af vores regnskabsmæssige resultat i 2014, er kommet på plads på en tilfredsstillende måde, siger adm. direktør Claus E. Petersen.

Den Jyske Sparekasse har hovedsæde i Grindsted  og er Danmarks tiende største pengeinstitut og landets største sparekasse.