TV der bevæger dig

Den Jyske Sparekasse indtager Salling

Den Jyske Sparekasse, der har hovedsæde i Grindsted, overtager med øjeblikkelig virkning den lukningstruede Spar Salling Sparekasse på Skive-egnen.

00:23

Den Jyske Sparekasse overtager kriseramte Spar Salling i Nordvestjylland.

1 af 2

Der er søndag aften indgået en overdragelsesaftale mellem Den Jyske Sparekasse og Spar Salling Sparekasse.

Aftalen betyder, at Den Jyske Sparekasse overtager samtlige aktiviteter fra Spar Salling Sparekasse. Det vil sige medarbejdere, kunder, filialer, bygninger og andre aktiver ? men dog ikke garantkapital og efterstillet gæld.

Spar Salling var i knæ

Spar Salling Sparekasse var blevet stillet en frist af Finanstilsynet til at styrke kapitalgrundlaget for at efterleve solvenskravene. I det tilfælde, at Spar Salling Sparekasse ikke ville være i stand til at honorere fristen, ville ledelsen kunne vælge mellem en konkurs eller en overdragelse til Finansiel Stabilitet, som ville gennemføre en afvikling efter en af bankpakkerne.

Der er med aftalen sikret, at aktiviteterne hos Spar Salling Sparekasse kan videreføres hos Den Jyske Sparekasse. Privat- og erhvervskunder vil således ikke mærke nogen umiddelbar forskel på deres pengeinstitut mandag morgen.

Aftalen betyder også, at alle indskydere og andre simple kreditorer får fuld dækning.

Spar Sallings garanter mister deres penge

Spar Salling Sparekasse har garantkapital for 86 mio. kr. Garanterne må forvente, at deres investering er tabt. Det samme gør sig gældende for den efterstillede kapital.
Garantifonden har givet et tilsagn om at indgå i løsningen ved at give en medgift til Den Jyske Sparekasse. Formelt skal aftalen godkendes af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse.

Spar Salling Sparekasse beskæftiger 52 ansatte. Hovedsædet er geografisk placeret i Lem, og der er syv filialer i Skive og omegn.

Den Jyske Sparekasse overtog tidligere i år også den ligeledes krseramte Farsø Sparekasse.

Mest sete på tvsyd.dk