TV der bevæger dig

EU-domstol: Overvægtige er ikke beskyttet mod fyring

Svært overvægtige, som den danske dagplejer Karsten Kaltoft fra Grindsted, er ikke særligt beskyttet mod fyring af EU-retten

Karsten Kaltoft kører i dag lastbil efter at han blev fyret for at være for kraftig til at være dagplejer.

EU-Domstolen har afgjort, at overvægtige ikke er særligt beskyttet mod at blive fyret fra deres job. Kun hvis fedmen er så udtalt, at det er et handicap.

Domstolen konkluderer i sagen om den danske dagplejer Karsten Kaltoft, at "EU-retten ikke fastsætter et generelt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme i sig selv med hensyn til beskæftigelse og erhverv".

Domstolen konkluderer samtidig, at fedme er omfattet af begrebet "handicap", når "fedmen på visse betingelser hindrer den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere".

EU-Domstolen har taget sagen op på baggrund af en sag om den danske dagplejer Karsten Kaltoft, som i næsten 15 år var ansat som dagplejer i Billund Kommune, men hævder, at hans overvægt fik ham fyret.

Mest sete på tvsyd.dk