TV der bevæger dig

EU skal afgøre sag om overvægt

En fyret dagplejer i Billund går til EU-domstolen med sin fagforening for at få afgjort, om man kan fyre folk, fordi de er overvægtige.

02:24

For tung til at være ansat ved Billund Kommune, men let nok til at få et job som chauffør.

1 af 2

Fagbladet FOA oplyser i dag, at dagplejer Karsten Kaltoft blev i 2010 fyret af Billund Kommune. Hans leder forklarede, at netop han måtte fyres, fordi han ikke havde tabt sig, selvom lederen havde opfordret ham til det. Karsten Kaltoft siger selv, at det var "nedværdigende" at blive valgt fra på grund af sin vægt.

Forskelsbehandling

Den slags behandling strider mod EU-lovgivning, vurderer FOAs advokat, Jacob Sand. At fyre folk på grund af fedme - det, mener jeg, er diskrimination, siger han, og nu vil FOA prøve sagen.

Det er første gang EU-domstolen skal tage stilling til et problem, der har med vægt at gøre, og det kan vare to år, før der kommer en kendelse.

Jacob Sand siger, at Menneskerettighedskonventionen og EU's pagt om Grundlæggende Rettigheder forbyder forskelsbehandling på grund af blandt andet køn, race og "ethvert andet forhold". FOA vil have EU-domstolen til at tage stilling til, om det gælder fedme, og om det gælder på arbejdsmarkedet.

Forbudt i Danmark

I Danmark forbyder Forskelsbehandlingsloven arbejdsgivere at diskriminere ved afskedigelse og ansættelse på grund af blandt andet hudfarve, religion og handicap - men ikke på grund af overvægt.

- Det er et hul i lovgivningen, som vi håber, der kan blive rettet op på med denne sag, siger Jacob Sand.

Retten i Kolding har nu givet grønt lys for at tage sagen til EU-domstolen. Hvis FOA får medhold i EU, vil det give bedre rettigheder til overvægtige i hele Europa.

Absolut lovligt

Kommunernes Landsforening (KL) bistår Billund Kommune i sagen og afviser, at der er tale om diskrimination.

- Det er efter KL's opfattelse lovligt og sagligt, hvis en persons fysiske formåen indgår i vurderingen af den ansattes evne til at bestride et job. Det er, hvad der er sket i Billund, siger Karsten Thystrup, der er kontorchef for jura og EU i KL.

Karsten Kaltoft arbejder i dag som chauffør.