Forsmået sparekasse tabte i retten

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse krævede 40 mio. kr. i erstatning, fordi Sparekassen Bredebro sprang fra en aftalt fusion. Men i retten Sønderborg tabte den forsmåede sparekasse ? som i stedet betale 2,4 mio. kr.

- Vi er meget overraskede over sagens afgørelse, skriver sparekassens direktør, Erik Rasmussen. Det var vor advokats og vor egen opfattelse, at der var indgået en bindende aftale mellem de 2 sparekasser. Derfor er skuffelsen meget stor blandt sparekassens medarbejdere, bestyrelse og repræsentantskab.

Dommeren i Sønderborg lagde vægt på, at godt nok havde de to sparekasser en aftale, men hensynet til garanterne i Bredebro var vigtigere.

De to sparekasser meddelte i august 2012, at de ville fusionere og skifte navn til Spar Syd.

Tre måneder senere kom så beskeden om, at Sparekassen Bredebro ikke ville være med. En uafhængig revisor-undersøgelse havde vist, at der var behov for massive nedskrivninger i Vorbasse-Hejnsvig. Samme resultat kom Finanstilsynet til i januar 2013. Vorbasse-Hejnsvig kom ud af 2012 med et underskud på 86 mio. kr. efter skat.

For et år siden annoncerede Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, at de ville kræve 40,5 mio. kr. i erstatning for tabt indtjening, fordi Sparekassen Bredebro havde trukket sig. Sparekassen i Bredebro svarede igen med et modkrav på 1,1 mio. kr.

Med dommen i Sønderborg får den de penge tilbage ? og får dækket sagsomkostninger på 1,3 mio. kr.

- Vi er glade for dommen, siger advokat Bo Holse, som repræsenterede Sparekassen Bredebro, til FinansWatch. Det er jo ikke rart at blive sagsøgt for en fusion, som ulykkeligvis ikke kunne blive til noget, men det er dejligt at blive frifundet.

I Vorbasse skaL bestyrelse og direktion nu gennemgå dommens præmisser ? og overveje, om dommen skal ankes til landsretten.