Fortsat stærk fremgang for LEGO Koncernen i 2009

2009 var endnu et fremgangsrigt år for LEGO Koncernen, som opnåede en væsentlig vækst i såvel omsætning som resultat.

Det fremgik, da LEGO Koncernen på et pressemøde torsdag i Billund fremlagde sit årsregnskab for 2009.
Årets resultat før skat steg 55,9% til DKK 2.887 mio. mod DKK 1.852 mio. i 2008.

Årets resultat steg 63% til DKK 2.204 mio. mod DKK 1.352 mio. i 2008.

Koncernens egenkapital steg 59,3% fra DKK 2.066 mio. ved udgangen af 2008 til DKK 3.291 mio. ved udgangen af 2009.

Omsætningen steg 22,4% til DKK 11.661 mio. mod DKK 9.526 mio. i 2008.

Global salgsvækst

På stort set alle markeder opnåede LEGO Koncernen stærk vækst i 2009. Også i 2009 er de højeste vækstrater opnået på de engelsktalende markeder, og i hele Europa og det meste af Asien har salget af LEGO® produkter ligeledes haft kraftig fremgang.

Totalt set har det globale legetøjsmarked været stagnerende i 2009. Dette dækker dog over store forskelle. Størsteparten af Europa og Asien havde vækst, mens det britiske og det japanske marked faldt kraftigt, og USA oplevede et mindre fald.

Brætspil

LEGO Koncernen har i 2009 øget sin globale markedsandel til nu 4,8%.
De to klassiske produktlinjer LEGO City og LEGO Star Wars skabte også i 2009 det største salg.

Med lanceringen af produktlinjen LEGO Games trådte LEGO Koncernen i 2009 for første gang ind i produktkategorien brætspil. I 2009 blev spillene udelukkende lanceret i Storbritannien og i de tysktalende lande. Salget af spillene overgik forventningerne betragteligt. I 2010 lanceres LEGO Games i Nordamerika og resten af Europa.

I 2009 udbyggede LEGO Koncernen sin produktion, og virksomheden producerer nu langt hovedparten af sine produkter på egne fabrikker i Danmark, Tjekkiet, Ungarn og Mexico.

Øgede investeringer

På baggrund af de senere års positive salgsudvikling og forventninger om fortsatte salgsstigninger i de kommende år har LEGO Koncernen i 2009 foretaget en række investeringer i øget produktionskapacitet, fortrinsvis i Mexico, Tjekkiet og Ungarn.

LEGO Koncernen rapporterer ligeledes på sine resultater inden for miljø, sociale aktiviteter og god selskabsledelse. Rapporten herom ? Progress Report ? offentliggøres i dag sammen med årsrapporten.

Rapporten omfatter en række data på så forskellige områder som kundetilfredshed, miljøpåvirkninger, sygefravær og auditering af leverandører, og den viser, at LEGO Koncernens fremgang ikke udelukkende er af finansiel karakter.

Forventninger til 2010

 Eksempelvis er forbrugertilfredsheden høj og fortsat stigende, og medarbejdertilfredsheden er væsentligt højere, end det er tilfældet i tilsvarende virksomheder. Denne fremgang er opnået i en periode med kraftig vækst i såvel antallet af medarbejdere som omsætning.
Som supplement til de to rapporter udgives endvidere samtidig et årsmagasin ? The Brick, som giver yderligere indblik i LEGO Koncernens aktiviteter.

På det globale legetøjsmarked forventes fortsat stagnation i 2010. Baseret på virksomhedens position og den særdeles tilfredsstillende udvikling i 2009 forventer LEGO Koncernen fortsat salgsvækst i 2010.

Kommentarer

?Vores resultater i 2009 har været særdeles tilfredsstillende?, siger administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp.
?Vi kan glæde os over en stærk, global vækst, som er drevet af de klassiske produktlinjer, og samtidig har vores nylancering inden for brætspil fået en virkelig god start.?
?På baggrund af de gode resultater i 2009 og de første måneder af 2010 forventer vi ligeledes en pæn vækst i år?, siger Jørgen Vig Knudstorp.