TV der bevæger dig

Friplejehjem koster dyrt

I Billund kommune står politikerne lige nu over for at skulle finde besparelser for tre millioner kroner, fordi friplejehjem udløser flere penge i tilskud end de kommunale plejehjemspladser.

02:11

1 af 2

Fripejecentret i Filskov blev åbnet på lokalt initiativ efter, at kommunen i 2010 lukkede det kommunale plejehjem med 23 pladser i byen.

Nu har Billund kommune så i stedet fået et privat plejecenter med 36 pladser - et populært tilbud blandt byens ældre borgere, blandt andet fordi friplejehjem kan tilbyde sine beboere ekstra ydelser i forhold til, hvad de kommunale plejehjem har lov til.

Men det er et tilbud, der nu viser sig at være et dyrt bekendskab for kommunen.

Hvem skal betale

02:11 Luk video

Årsagen er, at afregningstaksterne for de private plejecenterpladser er godt 100.000 kroner højere pr. beboer end for de kommunale plejehjempladser.

For Billund kommune kan det betyde, at der nu skal findes op til tre millioner kroner.

Og de penge skal findes på ældreområdet.

- Det kan ikke være meningen, at det skal være mit udvalg, der skal betale for de ekstra udgifter som et friplejecenter medfører - og at vi skal finde pengene på de kommunale plejehjem, mener Kai Bayer (Rad.), der er formand for social- og sundhedsudvalget.

Borgmester i Billund kommune, Ib Kristensen (V), gør dog opmærksom på, at det endnu ikke er afgjort, hvor pengene skal findes : det vil først ske efter en politisk forhandling.