TV der bevæger dig

Frivillige skaber udvikling på landet

Uden frivillige ingen udvikling i landsbyer og landdistrikter. Det er hovedbudskabet på en konference i Vorbasse lørdag.

00:37

1 af 2

Det er ildsjælene og de frivillige, der skaber fremdrift. Det er dem, der sætter projekter i gang og sørger for, at der sker en lokal udvikling, men der bliver lagt større og større opgaver på de frivilliges skuldre.

Derfor er det vigtigt at turde diskutere, hvor grænsen for frivillighed går. Overlader kommunerne bare mere og mere til frivillige i lokalråd og andre foreninger i landdistrikterne, og kan vi fortsat løfte opgaverne?

De spørgsmål blev lørdag diskuteret på en stor temadag om fremtidens frivillige i Vorbasse.

Her fortalte tre ildsjæle om projekter fra deres landsby. Tønder Landdistriktsudvalg vil bl.a. fortælle om en helt ny model for landsbypedeller, som de netop er ved at søsætte i Tønder Kommune.

I Vorbasse har de gennem to år arbejdet med et projekt, de kalder fremtidens frivillige. Som en del af projektet har de lavet en debatskabende udstilling med temaet: fremtidens frivillige i de mindre samfund. Udstillingen vil blive brugt som afsæt til at diskutere spørgsmål såsom: er det blevet sværere at være frivillig efter kommunalreformen, er kommunerne stadig med, og hvor går grænsen for frivillighed?

Mest sete på tvsyd.dk