Gymnasieelever hører om død

Mange unge bliver dræbt i trafikken - det vil Foreningen Unge Trafikdræbte gøre noget ved.

I 2009 blev 80 børn og unge under 25 dræbt i trafikuheld og næsten 2000 kom til skade.

Derfor kommer Foreningen Unge Trafikdræbte på besøg på Grindsted Gymnasium i dag for at lære de unge om trafik.

En række af de professionelle, der i deres arbejde håndterer konsekvenserne af dårlig trafikadfærd, er på gymnasiet.

Det er falckredderen, som tager ud på udrykning, politibetjenten, der skal finde ud af årsagerne, bedemanden, der taler med de pårørende, og præsten, der i sidste ende begraver trafikofferet.

Foreningen Unge Trafikdræbte arbejder med trafiksikkerhed på flere forskellige måder.

Dels gennem arrangementer, som det der bliver afholdt i Grindsted ? dels gennem en mobillæringsportal.
Gennem den bliver det muligt at hente information og inspiration til bedre trafikadfærd ? direkte på sin smartphone.