Hærvejskomite anklager minister for manipulation

Transportministeriets resumé af en ny rapport fra Vejdirektoratet om en midtjysk motorvej er tendentiøs og så behæftet med politisk farvede fortolkninger, udeladelser og fejlagtige konklusioner, at det ligner bevidst manipulation. Det mener Hærvejskomiteen i hvert fald.

Resuméet giver et fordrejet billede af den underliggende rapport, som i sig selv også udelader vigtige forudsætninger for en saglig måling af den trafikale aflastning ved Hærvejsmotorvejen. Samlet set tegner det et billede af, at en parallel motorvej vil give alt for lille aflastning af motorvej E45, at den kun vil udskyde behovet for udbygning med ti år, at den er alt for dyr og samtidig vil berøre meget store og værdifulde naturlandskaber, mener Hærvejskomiteen.

- Som tidligere trafikpolitiker og medlem af Folketinget gør det mig både skuffet og trist at se den slags fra Danmarks transportminister i en meget vigtig debat om vores trafikale fremtid, siger formand for Hærvejskomitéen, oberst Jens Chr. Lund, tidligere MF'er samt vej- og havneordfører for Socialdemokraterne.

- Der er mange fejl og udeladelser. Men det mest alvorlige er, at man vedrørende aflastning konkluderer på basis af en Korridor B, som slet ikke har den naturlige kobling mod Trekant-området med. Denne variant af linjeføringen nævnes kun meget kort og indgår slet ikke i den overordnede konklusion i resuméet, på trods af, at den næsten fordobler aflastningen på den stærkest belastede del af E45. Dermed får man tilsyneladende kun en mindre aflastning af Vejle Fjord-broen, og det er usagligt, siger Jens Chr. Lund.

Et andet alvorligt kritikpunkt går på, at Hærvejsmotorvejen kun vil udskyde behovet for udbygning af E45 med ca. ti år. Men som det også fremgår tydeligt af selve rapporten, gælder disse ti år kun for de allermest pressede strækninger. Det er oven i købet illustreret meget tydeligt i Vejdirektoratets egen grafik, som ikke er til at misforstå, medmindre man bevidst vælger en anden version af sandheden.

- Som vi hele tiden har sagt, kan vi ikke undgå en vis udbygning af E45 på enkelte strækninger. Det gælder bl.a. mellem Aarhus og Skanderborg, hvor de mange pendlere ganske enkelt ikke kan overflyttes til Hærvejsmotorvejen. Men på store dele af strækningen sparer vi udbygning til seks spor og på længere sigt til otte spor. Det fremgår også tydeligt, hvis man ikke lukker øjnene for det, fastslår Jens Chr. Lund.

 

Fakta om Hærvejsmotorvejen: