Her er de tre store forureninger i Syd- og Sønderjylland

Generationsforureninger blev alle foretaget med daværende myndigheders tilladelse.

Her er de tre generationsforureninger i Syd- og Sønderjylland:

Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet mellem Grærup og Henne:

Fra 1957-1973 blev der dumpet 286.000 kubikmeter spildevand fra det tidligere Grindstedværket. Det svarer til indholdet af to-tre tankbiler hver dag i mere end 17 år. Spildevandet er dumpet i gruber, der er store udgravede huller. Det indeholder op mod 1.160 forskellige stoffer fra produktion af vitaminpiller og lægemidler, blandt andet kviksølv, cyanid, benzen og klorerede opløsningsmidler.

Store mængder forurening er gennem tiden sivet ned i grundvandet og derfra ud i Vesterhavet. En oprensning af grundvandet under gruberne anslås at koste cirka 100 millioner kroner.

læs mere her.

Store dele af klitplantagen er lukket for offentligheden.
Store dele af klitplantagen er lukket for offentligheden.
Foto: Finn Grahndin

Grindstedforureningen:

Fra 1924 frem til midten af 1970-erne deponerede det tidligere Grindstedværket fast og flydende affald fra produktionen af vitaminer og medicinalvarer flere steder i og omkring Grindsted by. De fire primære forureningskilder er banegravsdepotet, fabriksgrunden, afløbsgrøften og lossepladsen syd for byen, men generationsforureningen omfatter alene fabriksgrunden.

Over tid har forureningen bredt sig via grundvandet ind under store dele af byen og til Grindsted Å.

Hvert år fører grundvandet for eksempel 235 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud i åen. Det vurderes, at oprydningen vil koste et større trecifret millionbeløb.

Læs mere her.

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vurderer, at den kraftigste del af den vandopløselige forurening fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund ligger nu i området mellem midtbyen og Grindsted Å.
Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vurderer, at den kraftigste del af den vandopløselige forurening fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund ligger nu i området mellem midtbyen og Grindsted Å.
Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Himmark Strand, Nordals

Fra cirka 1950 - 1967 deponerede Danfoss op mod 52.000 kubikmeter affald og 700.000 liter spildevand på Himmark Strand på Nordals. Indholdet er blandt andet klorerede opløsningsmidler, olie og tungmetaller. I 2019 viste undersøgelser fra Region Syddanmark, at der på stranden findes omkring 300 tons olie og fire tons klorerede opløsningsmidler. Store mængder er gennem tiden sivet til grundvandet og derfra ud i havet. Det vurderes, at oprensingen vil koste i omegnen af 127 millioner kroner.

Alle forureningerne blev i sin tid foretaget med myndighedernes tilladelse.

Kilde: Danske Regioner.

Der er indført badeforbud ved Himmark Strand på Nordals efter fund af vinylklorid.
Der er indført badeforbud ved Himmark Strand på Nordals efter fund af vinylklorid.
Foto: Michael Nielsen, TV SYD