Hjemmehjælpere skal anmelde kolleger

Ledelsen af hjemmeplejen i Billund har indskærpet, at de ansatte i hjemmeplejen skal råbe op til ledelsen, hvis de oplever uregelmæssigheder.

En lang række kommuner har reageret på afsløringer af svindel med arbejdstiden blandt hjemmehjælpere i København.

- Vi vil gerne sikre, at vi lokalt bliver gjort opmærksom på, hvis noget er galt i hjemmeplejen, så vi hurtigt kan gribe ind, siger formanden for social- og sundhedsudvalget i Billund Kommune, Kai Bayer (R).

I brevet til medarbejderne i hjemmeplejen skriver den administrative ledelse:

- På grund af den store omtale om svindel og snyd i den Københavnske hjemmepleje, vil vi gerne gentage, at hvis I som medarbejdere oplever ting /områder ude hos borgerne, som ikke er som de skal være, har I en tilbagemeldingspligt til jeres nærmeste leder. Det samme gælder, hvis I har kollegaer som ikke leverer de ydelser, som borgerne er visiteret til, eller går hjem før arbejdstidsophør.

Oversigt

Her er en oversigt over reaktionerne hos de øvrige kommuner i Syd- og Sønderjylland:

  • Sønderborg iværksætter egentlig undersøgelse på baggrund af kritik fra en tidligere medarbejder.
  • Tønder har mundtligt indskærpet reglerne for de ansatte ? både i forhold til brugere, men også i forhold til indkøb i arbejdstid og indkøb umiddelbart efter arbejdstid i ?uniform?. De må ikke gå i butikker i arbejdstøj.
  • Aabenraa, Haderslev, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Hedensted og Ikast-Brande fortsætter som hidtil.
  • Kolding: Stikprøvevis opringning til brugerne for at høre om de får, hvad de har krav på.
  • Varde: Infobrev til medarbejderen i dag.
  • Vejen og Vejle - ingen initiativer lige nu, men vil tage emnet op efter sommerferien i seniorudvalgene.
  • Horsens vil indkalde alle ledere  til drøftelse af problematikken til august.