Larver lægger marker øde

Tusindvis af stankelbenslarver hærger for tiden græs- og kornmarker i Vestjylland. Markerne bliver ædt op og lagt øde.

Heino Mølholm er én af de landmænd, der har været udsat for plagen. Hans mark med vinterrug ved Sig blev i løbet af 3-4 dage raseret og lagt sort.

Ifølge planteavlskonsulent Kjeld Forsom fra Jysk Landbrugsrådgivning i Billund er angrebene usædvanligt voldsomme i år.

Deres beregninger viser, at der i øjeblikket er op imod et ton stankelbenslaver pr. hektar.

Plagen rammer især de økologiske mælkeproducenter, der har større brug for græs-marker, men stankelbens-larverne æder nu også de konventionelle landmænds marker.

Der findes kemiske sprøjtemidler mod stankelbenslarverne, men de må ikke bruges i Danmark.