Lego i modvind over varemærke

Legetøjsfabrikken Lego får formentlig afvist et forsøg på at anke en dom fra EU's Domstol i Luxembourg i november 2008. Dermed kan Lego tabe endnu en strid om eneret på varemærket for koncernens kerne-klods.

Dommen i 2008 kom i forlængelse af en langvarig strid om varemærker og kopiprodukter, som Lego har haft med sine konkurrenter, ikke mindst den store canadiske producent Mega Brands. Dommen gik Lego imod, og legetøjs-giganten besluttede at anke.

Ikke særlig unik

Generaladvokaten ved EU's Domstol oplyste tirsdag, at han vil foreslå domstolen at afvise den appelsag, som Lego vil rejse ved en anden instans. Den 17 sider lange indstilling fra generaladvokaten er ikke nogen afgørelse, men domstolen følger meget ofte den slags indstillinger.

I november 2008 afviste domstolens første instans Legos argumenter om, at den traditionelle Lego-klods med otte dupper er "særlig unik". Dommerne afviste, at Lego-klodsen kan gøres til et unikt varemærke for den danske producent.