Lego taber sag ved EU-Domstolen

Lego taber igen en sag om produktions- og markedsføringsrettigheder ved EU-Domstolen. Men nederlaget får ikke den store betydning

Endnu en gang har legetøjskoncernen Lego tabt en sag ved EU-Domstolen i Luxembourg. Denne gang i den langvarige strid med den canadiske konkurrent Mega Brands.

Lego fik tirsdag ved en dom afslag på at kunne registrere den mest kendte klods med otte dupper i en tredimensionel version og derved kunne opnå en slags monopol.

Sagens udfald ventes dog overhovedet ikke at få indflydelse på Legos fortsatte virksomhed med produktion af klodser i alle afskygninger.

Tidligere i år anbefalede generaladvokaten ved domstolen, at Legos ankesag skulle afvises. Det skete så med dommen tirsdag.

I november 2008 afviste domstolens første instans Legos argumenter om, at den traditionelle legoklods med otte dupper er "særlig unik".

Domstolen mener ikke, at legoklodsen kan gøres til et unikt tredimensionelt varemærke for den danske producent.