Lego tabte igen

Endnu en gang har legetøjskoncernen Lego tabt en sag ved EU-Domstolen i Luxembourg, men det får ikke nogen mærkbar betydning for Lego og fabrikkens tusindvis af medarbejdere i Billund og rundt om i verden.

Koncernen bruger millioner af kroner om året i kampen mod piratprodukter, og den seneste dom er blot en blandt mange og endnu et udslag af den langvarige strid med den canadiske konkurrent Mega Brands.

Sagen handlede ikke om retten til at producere og sælge legoklodser, men udelukkende om retten til at registrere et tredimensionalt billede af den mest kendte røde klods med otte dupper som varemærke.
Samtidig omfatter sagen en juridisk fortolkning af legoklodsens funktionalitet, og om den måske kan registreres som særligt varemærke. Det mener domstolen ikke.

Jurist Peter Kjær fra Legos Immatrialretsafdeling siger, at dette var sidste instans.

- Vi må naturligvis tage afgørelsen til efterretning, siger han.
Striden går på, om den kendte røde klods er funktionel eller ej.
- Domstolen har konkluderet, at den er funktionel. Det er vi uenige i, siger Peter Kjær.

Han siger, at det naturligvis er bekymrende, at andres brug af klodsen kan udvande varemærket. Men det værste er, at forbrugerne bliver vildledt.

- Målinger viser, at 40-60 procent af forbrugerne tror, de køber et Lego-produkt, selv om de i virkeligheden køber et andet produkt. Forbrugerne kan se, der står et andet navn på æsken, men de tror, det er en produktlinje eller et firma ejet af os, siger Peter Kjær.

Lego indleverede en ansøgning om registrering af 2x4-klodsen som tre-dimensionalt mærke i 1996. Mærket blev anerkendt som ikke-udelukkende funktionelt og som særpræget for Lego-legetøj og blev registreret med virkning for hele EU i oktober 1999.
Kort tid efter indgav den canadiske legetøjsproducent Mega Bloks, Inc. (nu Mega Brands), som producerer klodser med samme udseende som klodser fra Lego, en begæring om udslettelse. Selskabets påstand var, at registreringen af klodsens form var i strid med varemærkelovgivningen.

I 2004 erklærede EU-kontoret for varemærker og design i Alicante i Spanien Lego Koncernens registrering af Lego klodsen ugyldig, og denne afgørelse blev i 2006 stadfæstet af EU-kontorets appelkammer og i 2008 også af EU-Domstolen.

Sidste instans i Luxembourg har altså nu stadfæstet, at registreringen er ugyldig.
 
Print artiklen | Tip en v