Lerlag holder på giften ved Grindstedværket

Ny prøveboringer ved Grindstedværket viser, at der ikke sker gennemsivning af giftige stoffer til grundvandsmagasinet

Det er Region Syddanmark, der har to boringer ved det tidligere Grindstedværk for at kortlægge en eventuel spredning af forurening. Men jordens sammensætning gør, at de giftige stoffer der er sevet fra det tidligere Grindstedværk ikke ryger hele vejen igennem til de grundvandsmagasiner der ligger øst for anlægget.

- Resultatet af boringerne ved lossepladsen viser samme billede, som vi tidligere har set ved en dyb boring ved Tronsøen. Der sker ingen direkte nedsivning gennem det øverster lerlag, og der er således ingen direkte trussel mod det nedre grundvandsmagasin. Vi kan imidlertid ikke helt afvise, at der over tid kan ske en gennemsivning af forurene stoffer gennem lerlaget, siger Lone Dissing fra Miljø og Råstoffer fra Region Syddanmark.

Regionen vil stadigvæk følge udviklingen af forureningen. Det er gør via en række boringer i og omkring Grinsted de næste par år.