Lever blandt mus

Tre lejere fra Langelund nord for Billund bor i et hus med mus og store revner i væggene. Men nu har de fået nok og har klaget over deres udlejer.

Mus, store revner i væggene og en ram lugt af olie. Tre udlejere fra Langelund ved Billund har fået nok af de kummerlige forhold i deres lejligheder. Nu har de klaget til Lejernes LO.

- Alt er kaos, og det er svært at komme ind til beboerne. Man må sno sig mellem begyndende sokkelarbejde og byggematerialer. På trods af, at der ikke er nogen byggeaktivitet, siger Jette Brandstrup fra Lejernes LO.

Hun har besigtiget ejendommen og betegner forholdene som "værre end det Låsby Svendsen lejer ud."

Klagen drejer sig om 3 lejemål fordelt på to huse. De slår store revner og en vandtank er faldet ned fra 1. sal.

Principiel sag

Lejernes LO betragter sagen som principiel og understreger, at ingen burde bo under den slags forhold. Nu håber lejerne, at deres udlejer vil gøre noget ved de kummerlige vilkår.

Ejeren er en landmand fra Tørring, der har 20 udlejningsejendomme.

Han vil ikke stille op til inteview men bekræfter overfor TV SYD, at
husets revner stammer fra fjernelsen af en utæt olietank der stod her.

Ifølge ejeren er det en sag mellem forsikringsselskabet og det firma, som fjernede den olieforurenede jord og stampede sandfunderingen for hårdt.