Lille sparekasse går mod strømmen

Banker og sparekasser har det svært for tiden. Nogle af dem lukker, andre indskrænker, men den lille Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse går den modsatte vej og åbner ny afdeling i Skovlund mellem Varde og Grindsted.

Den ny sparekasse i Skovlund kommer formentlig til at ligge lige ved siden af købmanden og benzin-tanken. I morgen tiltræder den første medarbejder ansat, og den l. marts åbner filialen.

Skovlund er en by, hvis godt 600 beboere ikke uden videre opgiver ævred. Da Andelskassen Varde lukkede, havde de ikke noget pengeinstitut, og derfor sendte de en borgergruppe til møde i  Vorbasse for at få en sparekasse til Skovlund.

Direktøren lægger dog ikke skjul på, at han åbner afdelingen i Skovlund med det formål at skabe vækst. 
- Vi kommer ikke for at sætte penge til. Derfor har vi også sat nogle klare mål for det første år, understreger direktør Erik Rasmussen.  
 
Sparekassen i Vorbasse-Hejnsvig har lidt over 50 medarbejdere.

Sparekassen tror, det er driftige folk, der bor i Skovlund. De byggede en købmandsforretning i protest mod lukningen af brugsen.  
- Det er ikke oppe i tiden at åbne afdelinger i mindre byer. Men det er netop i de små lokalsamfund, vi er stærke, og vi har ressourcerne på plads til at rumme endnu flere afdelinger, siger direktør Erik Rasmussen.  
Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har i forvejen fem afdelinger.