TV der bevæger dig

Løgn i sygejournal kan slå dig ihjel

Fejl i sygejournaler er livstruende. De kan føre til, at patienterne bliver behandler for sygedomme, de ikke fejler, og det kan gå ud over deres liv og førlighed.

Pernille Aagaard Gjerlevsen må kæmpe en hård kamp for at få rettet forkerte oplysninger i journaler.

Alligevel sidder Pernille Aagaard Gjerlevsen, Grindsted, i den barokke situation, at hun må slås med myndighederne for at få rettet åbenlyse fejl i sin patientjournal.

Ifølge journalen har hun fået foretaget en fedmeoperation, hun har sukkersyge, fået foretaget en tyktarm-stomi og har haft tarmkræft.

Intet af det passer.

Og nu går oplysningerne igen i kommunale journaler.

Lektor i sundhedsret, Kent Kristensen, Syddansk Universitet, siger, at det er forbudt at slette oplysninger i sygejournaler.

Reglen skal sikre mod, at oplysninger pludselig forsvinder, så patienterne ikke kan løfte bevisbyrden, hvis der sker fejlbehandling.

Derimod har den enkelte patient krav på, at der i journalen højt og tydeligt bliver oplyst, hvis der er tale om forkerte oplysninger.

Lang vej

Imidlertid gælder forbuddet mod sletning kun for oplysninger, der handler om den enkelte patient.

I Pernille Aagaard Gjerlevsens journal er der oplysninger om en anden patient. Dem kan hun kræve at få fjernet med henvisning til lov persondata. Bevisbyrden ligger dog hos hende. Hun skal bevise, at hun ikke har haft kræft og en række andre sygdomme.

Pernille Aagaard Gjerlevsen undrer sig over, at de forkerte oplysninger går igen i de kommunale journaler.

Her gælder forvaltningsloven, og den giver heller ikke umiddelbar adgang til at få slettet forkerte oplysninger, da slettede oplysninger kan dække over magtmisbrug. Dog skal der også her gøres opmærksom på det, hvis oplysninger er forkerte.

TV SYD tog forleden Pernille Aagaard Gjerlevsens sag op, og Billund Kommune har nu lovet at tage et møde med hende om de fejlagtige journaler.

Loven om persondata kan hjælpe Pernille Aagaard Gjerlevsen med at få ryddet op, men vejen er lang og trang.

- Det er bekymrende, at en anden patients sygdomme kan komme til at indgå i ens journal. Det udgør en risiko for patientens sikkerhed. Det er alvorligt, siger lektor Kent Kristensen.