Losseplads kan vise sig at være ny generationsforurening

En losseplads syd for Grindsted er mere forurenet end hidtil antaget, oplyser Region Syddanmark.

En forurening på en losseplads syd for Grindsted har ifølge Region Syddanmark vist sig større end hidtil antaget.

Et område, hvor der er deponeret spildevand og affald fra blandt andet det tidligere Grindstedværket, indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord.

Regionen har afdækket, at en del af lossepladsen - et såkaldt grubeområde - indeholder omtrent 179.000 kubikmeter forurenet jord.

Magete større område end forventet

Jorden indeholder blandt andet kviksølv, medicinske stoffer, oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

- Grubeområdet er lidt større, end vi havde forventet. Og omfanget af forureningsmængderne er også større.

- Så der er ingen tvivl om, at vi igen står med en meget stor forureningssag, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Det skal nu undersøges nærmere, om det faste og flydende affald risikerer at sive ud i Grindsted Å.

Hvis det er tilfældet, så vil lossepladsen blive klassificeret som en såkaldt generationsforurening.

Den lidet flatterende titel har Grindstedværket allerede opnået. Landet over er der registreret ti af den slags forureninger.

Grindstedværket ligger der stadig, men er i dag ejet af DuPont, der laver hjælpestoffer til fødevareindustrien.
Grindstedværket ligger der stadig, men er i dag ejet af DuPont, der laver hjælpestoffer til fødevareindustrien.
Foto: Jacob Schjødt, TV SYD

Generationsforureninger er kendetegnet ved, at der blev udledt giftigt spildevand og deponeret miljøfarligt affald i naturen fra en lang række virksomheder op gennem 1950'erne og 1960'erne.

Tre af de store forureninger ligger i Region Syddanmark, og med lossepladsen syd for Grindsted kommer der muligvis en ny til.

- Vi kan ikke finansiere oprydningen under vores eget budget. Vi har andre opgaver, eksempelvis oprydning fra gamle maskinstationer og renserier, der truer grundvand under små og større byer, siger Jørn Lehmann Petersen.

Danske Regioner anslår, at oprydning efter de ti nuværende generationsforureninger vil koste 2,7 milliarder frem mod 2030.

Udvalgsformanden håber, at Folketinget vil sætte handling bag og bevilge penge til formålet.

- Hvis vi bare lukker øjnene og sender regningen videre til næste generation, så gør vi jo det samme som generationen før os. Så er vi jo ikke bedre. Det er en skræmmende tanke, siger Jørn Lehmann Petersen.

De nuværende ti generationsforureninger er:

Måske udsivning i åen

Det skal nu undersøges nærmere, om det faste og flydende affald risikerer at sive ud i Grindsted Å.

Hvis det er tilfældet, så vil lossepladsen blive klassificeret som en såkaldt generationsforurening.

Den lidet flatterende titel har Grindstedværket allerede opnået. Landet over er der registreret ti af den slags forureninger.

Ifølge Region Syddanmark kan forureningen under lossepladsen syd for byen altså vise sig så alvorligt, at den også skal på listen som en selvstændig forurening.

Generationsforureninger er kendetegnet ved, at der blev udledt giftigt spildevand og deponeret miljøfarligt affald i naturen fra en lang række virksomheder op gennem 1950'erne og 1960'erne.