TV der bevæger dig

Lufttrafikken fra Billund stopper fra kl. 14

Askeskyen fra Islandsk vulkan påvirker trafikafviklingen i Danmark. 

Fra kl. 14 kommer der til at stå "Cancelled" på skiltene i Billund Airport.

Luftrummet i store dele af Nordeuropa er allerede lukket for flyvning, f.eks. Storbritannien nord for London, hele Norge og Nordsverige.

Baseret på de seneste meteorologiske prognoser for askeskyens udbredelse forventer man, at hele det danske luftrum er lukket for al flyvning fra kl. 18.

Ifølge DMI kommer skyen af aske til at påvirke flytrafikken til og fra Danmark i et helt døgn, før vinden skifter og blæser asken uden om Danmark.

Følg situationen på lufthavnenes hjemmesider eller hos flyvesikringstjenesten www.naviair.dk.