Madaffald bliver til varme og brændstof

Inden 2023 skal alle kommuner sortere organisk affald. Men hvad nytter det, at du sorterer dine madrester fra?

Bananskræller, kaffegrums og daggammelt rugbrød kan genanvendes. EU har sat et krav om, at alle skal sortere madaffald – eller organisk affald – fra restaffaldet, inden kalenderen skriver 2023.

I TV SYD’s sendeområde sorterer Horsens, Fredericia, Vejle, Fanø og Billund Kommuner allerede, og i Kolding Kommune er enkelte byer begyndt på det.

Fra madaffald til kørende skraldebiler

I Horsens, Vejle, Fanø og Billund Kommuner ender det organiske affald på biogasanlæg. Organisk affald bliver lavet til pulp, og det er det materiale, som biogasanlæggene udvinder biogas af. Biogas bruges til for eksempel brændstof og strøm til vand og varme.

quote

Vi er jo med til at begrænse forureningen for de skraldebiler, der kører, og det er jo godt for borgerne.

Marianne Holt, miljøsupporter, Vejle Kommune

For eksempel bliver den vestligste del af Grindsted by opvarmet af madaffald, og i Vejle Kommune bruges den omdannede biogas til brændstof til skraldebilerne – til nytte for borgerne:

- Vi er jo med til at begrænse forureningen for de skraldebiler, der kører, og det er jo godt for borgerne, siger Marianne Holt, der er miljøsupporter i Vejle Kommune.

Når biogassen er udvundet, er der rester af pulp tilbage. Det bliver brugt af landmænd til gødning på markerne – et eftertragtet produkt ifølge ingeniør Mads Sørensen, der er ansat til at håndtere affald i Fanø Kommune.

- Der er mange biodynamiske landbrug, der gerne vil have fat i det, fordi det ikke betragtes som kunstgødning. Så man kan stadig beholde sit miljømærke, fortæller han.

I Fredericia siger de grønt affald

I Fredericia Kommune gør de det lidt anderledes. Her taler man om grønt affald – og ikke madaffald. Det betyder, at gnavet kyllingelår og rester af den brune sovs skal smides ud sammen med restaffald. Det er kun grøntsager, frugt og brød, der genanvendes på en kompostplads.

- Det bliver lagt op i bunker, som så bliver vendt og befugtet, så varmegraderne kommer helt op over 70 grader, fortæller affalds- og genbrugschef for Fredericia Kommune, Vibeke Hviid.

Efter syv til otte uger kan borgerne igen komme og hente deres grønne affald – nu som kompost til haverne.

Men Fredericia Kommune skal til at ligne de andre kommuner. EU-kravet gør, at borgerne i Fredericia Kommune skal til at smide kød, grønt og brød ud sammen – og så kan de ikke længere kalde det grønt affald. Den ændring betyder også, at kommunen skal finde en anden genanvendelsesløsning – og det bliver også biogas.