Massiv forurening i Grindsted

Gammel forurening i banegravsdepotet i Grindsted kan udgøre sundhedsrisiko både ved direkte jordkontakt og ved indånding af dampe. Nu skal der låg på - eller ryddes op.

To tons kviksølv, 25 tons tungmetaller samt insektbekæmpelsesmidler, klorerede opløsningsmidler og medicinske stoffer - i alt 33 tons miljøfremmede stoffer. Det er, hvad der er fundet i de godt 20.000 kubikmeter fyld, der udgør banegravsdepotet i Grindsted, hvor det daværende Grindstedværk i perioden 1934-1962 deponerede affald fra virksomheden.

Billig - eller meget dyr - løsning

Det viser en stor miljøteknisk undersøgelse af banegravsdepotet, som Region Syddanmark har gennemført.

200 prøver er taget. Der skal yderligere tages nogle få prøver og så står politikerne i regionen overfor løsningen.

Et valg mellem 1,3 millioner kroner - og 112 millioner kroner. Den billige løsning er, at lægge en halv meter jord på og beplante området med tjørn for at holde folk væk.

Den langt dyrere løsning er at fjerne al den forurenede jord og køre den til et specialiseret jordbehandlingsanlæg. Politikerne vil skulel tage stilling til dette til foråret.

Se mere på Region Syddanmarks hjemmeside.