Miljøminister besøgte moderne dambrug

Miljøminister Karen Ellemann (V) besøgte mandag et top-moderne dambrug ved Billund. Moderne teknik betyder, at det engang så udskældte erhverv er blevet accepteret.

Direktør Brian Thomsen fra Dansk Akvakultur viste ministeren rundt i Gunde Lunds højteknologiske dambrug ved Nørå.

I dag går fiskene i store beton-bassiner - i modsætningen til fortidens græsklædte udgravninger.

Forurener mindre

Smukt ser det jo ud, et dambrug i forårsolen. Men i vandet er der fisk, og de spiser en masse. Og hvad der kommer ind, skal jo også ud.

I et gameldags dambrug henter man en masse vand fra et vandløb, lader fiskene besørge i det, og leder det urenset tilbage til vandløbet.

Men sådan behøver det ikke at være. I Nørå Dambrug indvindes vand fra det øvre grundvandlag.

Og i dag renses vandet i moderne udstyr, så 98 pct. af vandet kan genbruges.

Ny bekendtgørelse

Dambrugenes forurening forsøges reguleret med kvoter for, hvor meget foder ejerne må give fiskene. Men det skal en ny bekendtgørelse lave om på. Fremover skal dambrugene måles på, hvor meget de egentlig forurener.

Flere fisk på mindre plads

Et top-moderne dambrug med rensning er godt for miljøet og ejernes pengepung. Flere fisk kan opdrættes på mindre plads - og alligevel forurene mindre.

I besøget deltog også miljøordfører for Dansk Folkeparti, Jørn Dohrmann, Vamdrup.