TV der bevæger dig

Miljøvenlig spildevandsrensning hædret med EU-miljøpris

Dansk miljøeksport har fået et nyt fyrtårn ved Grindsted. Et nyt rensningsanlæg er blevet hædret med EU's miljøpris 2014.

BioRefinery ved Grindsted.

Sådan fungerer rensningsanlægget. Foto: Billund BioRefinery

1 af 2

EU's miljøpris 2014 blev overrakt af miljøminister Kirsten Grosbøl ved et arrangement mandag i København.

Rensningsanlægget, BioRefinery, vurderes at have store miljømæssige perspektiver i form af bedre spildevandsrensning og udnyttelse af energiindholdet i spildevandsslam i form af el, varme.

Desuden giver anlægget mulighed for at producere bioplast og meget rene gødningsprodukter.

Det er Krüger A/S og Billund Vand A/S, der står bag det 70 mio. kroner dyre anlæg, som er blevet til med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-fonden).

Afdelingschef hos Krüger A/S, Ole Sinkjær, glæder sig over den internationale anerkendelse:

- Det tætte samarbejde med forsyninger som Billund Vand A/S er en afgørende forudsætning for, at en virksomhed som Krüger kan øge eksporten og skabe nye arbejdspladser, siger Ole Sinkjær.

Fakta om Billund BioRefinery

Et anlæg med store miljømæssige perspektiver i form af bedre spildevandsrensning samt udnyttelse af energiindholdet i spildevandsslam i form af el, varme og effektiv, lugtfri naturgødning samt biprodukter som fosfor (kunstgødning) og bioplastik.

Projektet startede i 2013 og forventes fuldt udbygget i 2017.
 

 

Fakta om Krüger A/S

Krüger A/S udfører alle former for avanceret vandbehandling inden for drikkevand, procesvand, kommunalt og industrielt spildevand, slam, afløbsteknik, jord- og grundvand samt styring, regulering og overvågning af vandbehandlingsanlæg.

Krüger A/S beskæftiger ca. 900 medarbejdere, heraf 450 i Danmark
 

Fakta om Billund Vand A/S

Forsyningsselskab med base i Grindsted, ejet 100 pct. af Billund Kommune og organiseret i et aktieselskab jfr. Vandsektorloven med tre datterselskaber, Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Billund Energi A/S

Det nye selskab Billund Energi A/S håndterer aktiviteter og salg af knowhow indenfor energiudnyttelse af husholdningsaffald og biogasområdet

Billund Vand-koncernen beskæftiger i alt 25 medarbejdere og havde i 2013 en samlet omsætning på 69,6 mio. kr

 

Se mere om rensningsanlægget på www.billundbiorefinery.dk