TV der bevæger dig

Ministerløfte: Staten overtager og betaler

Staten overtager oprydningen efter de ni store forureninger, der findes rundt omkring i Danmark. En af dem er Grindsted.

Ligeså pænt, der er, ligeså forurenet er der. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Staten overtager oprydningen efter ni generationsforureninger, når regionerne på et tidspunkt bliver nedlagt. Det er dem, der står for det i dag.

Hvad er en generations-forurening?

Generationsforurening er en omfattede forurening, der har stået på gennem mange år. Som Grindstedværket, der har forurenet jorden i Grindsted og Klitgård Plantage med 1200 skadelige stoffer, herunder kviksølv, der er ekstremt giftigt.

Det lovede miljøminister Jacob Ellemann-Jensen, Venstre, på et samråd i dag. Miljøministeren vil bruge de op til 500 millioner kroner, der bliver sparet, når amterne bliver nedlagt.

Samrådet var indkaldt af Pia Olsen Dyhr, SF, og Christian Rabjerg Madsen, S. Christian Rabjerg Madsen er glad for, at ministeren vil sætte pengene af, men tvivler i flere omgange.

- Jeg finder det stærkt usandsynligt, at ministeren kan skaffe de midler, som han har lovet, og det er en skam, for vi har virkelig brug for at få gjort noget ved de forureninger, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD i dag.

- Og så er det også vigtigt, at de dygtige personer ude i regionerne får lov til at fortsætte deres arbejde, fortsætter han.

Det gør han, efter at miljøministeren ikke ville garantere, at besparelserne ikke vil komme fra fyringer af ansatte i regionerne.

- Vi vil forsøge at holde ministeren fast på, at pengene fra nedlæggelsen af regionerne skal gå ubeskåret til forureningerne.