TV der bevæger dig

På bar bund i sag om fiskedød

Miljøteknikere er på bar bund, når det gælder, hvad der har slået syv-otte tons fisk ihjel i Filskov Dambrug.

Et sørgeligt syn på Filskov Dambrug.

Fiskemester Torben Brandt samlede hele dagen døde fisk op. Han har slet ikke været i seng i nat.

1 af 2

- Det var ikke rart at se på, fortæller fiskemester Torben Brandt til TV SYD.

Begyndte at dø

Fiskedøden begyndte ved 18.30-tiden søndag. Torben Brandts far ville lige se til fiskene, da han havde spist - og opdagede så, at de var begyndt at dø.

- I løbet af den første time døde 3,5 tons, fortæller Torben Brandt.

Filskov Dambrug har op mod 140 tons fisk gående i sine bassiner. Også lørdag aften var der en del fisk som døde.

På bar bund

-Vi er nærmest på bar bund, siger miljøvagten, Peter Thomassen, Kolding, som tog prøver i dambruget søndag aften.

- Jeg kunne konstatere, at pH-niveauet var meget lavt i vandet. Det tyder på en voldsom forurening, siger Peter Thomassen. Men vi har ikke kunnet konstatere, at gylle eller ensilage-saft skulle være løbet ud i Omme Å.

- Normalt vil vandet lugte af gylle og skumme, men det gjorde det ikke. Derfor kan der også være tale om, at nogen har hældt et giftstof ud i åen.

Brud på trykledning

Dambruget havde selv hørt om et uheld med en trykledning ved Gadbjerg Rensningsanlæg. Her løb en del spildevand ud i åen.

- Men der er så meget vand i åen netop nu, at det umuligt kan have haft så stor effekt, siger miljøvagten.

Billund Kommune oplyser, at der løber ca. 4000 liter vand i sekundet gennem Omme Å ved Filskov.

Ikke i seng

Miljøvagten fortsætter sine undersøgelse. Hvis nogen har oplysninger i sagen, skal de kontakte Billund Kommune. 

Og på Filskov Dambrug fortsætter Torben Brandt med at samle døde fisk op fra dammene. Han har ikke været i seng siden fiskedøden blev opdage søndag aften.

- Døde fiske forbruger også ilt, så det er nødvendigt at få dem op.

Dambruget blev også ramt af fiskedød i to kanaler lørdag aften ved 22.30-tiden.