TV der bevæger dig

Pænt overskud i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn kom ud af det seneste regnskabsår med et overskud på 31,4 millioner kroner.

Det er beregnet efter af- og nedskrivninger på 46,1 millioner kroner, nettorenteudgifter på 26,0 millioner kroner og skat af årets resultat på 10,7 millioner kroner.

Nettoomsætningen i 2011 blev 558,9 millioner kroner mod 538,6 millioner kroner i 2010.

Bestyrelsesformand, skibsreder Bjarne Hansen er tilfreds med resultatet.

Investeringerne i lufthavn i 2011 var på 60 millioner kroner.

Lufthavnen havde 2,5 millioner internationale passagerer.

Årsrapporten kan hentes på lufthavnens hjemmeside.