Politisk pres for hærvejsmotorvej

Fremtrædende politikere og repræsentanter for erhvervslivet går på barrikaderne for at få anlagt en ny hærvejsmotorvej parallelt med den østjyske motorvej.

Hærvejsmotorvejen skal slå et sving fra den nuværende motorvej ved Kolding over Give og Viborg til den nordjyske motorvej ved Hobro.

Fredag blev der i Billund nedsat en hærvejskomité, som skal bane vejen for en politik beslutning om den nye motorvej.

Blandt stifterne af komitéen er trafikordførerne fra Venstre og Socialdemokratiet, Kristian Pihl Lorentzen (V) og Jens Christian Lund (S) samt Lego-direktør Christian Iversen.

Den har sat sig som mål at anspore Folketinget til at igangsætte forundersøgelser til en hærvejsmotorvej i 2013.

To muligheder

Transportministeriet har beregner, at hærvejsmotorvejen kan aflaste den østjyske motorvej ved Vejle med mellem 10.000 og 15.000 biler om dagen. Det svarer til 20 procent af trafikken ved Vejlefjordbroen.

Alternativet til en hærvejsmotorvej er en udvidelse af den østjyske motorvej til seks spor i Trekantområdet. Den kan forøge kapaciteten med 33 procent.

- En hærvejsmotorvej kan øge kapaciteten med 100 procent for de samme penge, mener Jens Christian Lund (S).

Lego-direktør Christian Iversen peger på, at en motorvej langs den gamle hærvej vil lette adgangen til Billund Lufthavn.

- Vores virksomhed tiltrækker også medarbejdere fra et meget stort område, og vi får brug for flere i fremtiden. Hvis man udbygger den østjyske motorvej i stedet, vil det fjerne nogle af vores fremtidsmuligheder, siger Christian Iversen i dag til Morgenavisen Jyllands-Posten.