Professorer skyder Billund-tog ned

En professor i trafikplanlægning og en professor i transportøkonomi kalder en bane til Billund for et exeptionelt dårligt projekt. Samfundet skal lægge en halvtresser til hver eneste billet til banen.

Det er Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning, og Mogens Fosgerau, professor i Transportøkonomi, DTU Transport, som i en kommentar i Berlingske Tidende regner sig frem til, at en bane fra

Vejle til Billund vil betydet et tab for samfundet på 1,4 mia. kr. Dobbelt så meget som det koster at bygge banen.

- Det er et ualmindeligt ringe projekt, skriver de to professorer. På plussiden har vi nogle passagerer, som sparer noget tid. Staten får nogle billetindtægter, og der kan spares nogle busser. Samlet er der plusser for 0,6 milliarder kroner. Tabene udgør derimod tilsammen to milliarder kroner.

Tog-aftalen taler om et driftsunderskud på 50 mio. kr., som kommunerne skal betale. Og frem mod 2030 forventer transportministeriet, at Lego-toget, som banen populært kaldes, vil få en million passagerer. Det er altså 50 kr. i underskud pr. billet!

I kommentarer remser de to professorer alle de økonomiske konsekvenser af Lego-toget op. De når frem til, at samfundet mister 1,4 milliarder kroner. De sammenfatter tallene således:

Togpassagerne sparer rejsetid svarende til 0,3 milliarder kroner. Det betaler resten af samfundet 1,7 milliarder for. Det ville være en langt bedre udnyttelse af samfundets ressourcer, hvis man blot gav, lad os sige, en halv milliard til lokalområdet, kvit og frit, og til gengæld droppede Legotoget.