Ro i lufthavn - enige om lønaftale

Ledelsen og de ansatte i Billund Lufthavn er blevet enige om en lokal lønaftale. Alle overenskomstansatte på fuld tid får en lønstigning på 533 kr. om måneden.

Dermed slutter nogle uger uro i lufthavnen. Seneste lørdag morgen var der en mindre arbejdsnedlæggelse i lufthavnen, men den fik ingen betydning for afviklingen af trafikken.

Den aftalte lønstigning svarer til 2,5 pct. Det har længe været ledelsens udspil, og det har medarbejderme accepteret.

Arbejdsnedlæggelsen afslørede, at der ikke var fuld opbakning til at strejke.

Har rystet sablen...!

Billundfolkene får hermed stadig omkring tyve kroner mindre i timen end deres kolleger i lufthavnene i Aalborg og Århus, siger fællestillidsmand, Mads Bay.

- VDe ansatte har nu været ude og ryste sablen og vise, at de er utilfredse med så stor en lønforskel. Men de har opnået at få opmærksomhed for det og dermed støbt fundamentet for de næste overenskomstforhandlinger. Og det har ledelsen mulighed for at indrette budgettet efter, siger fællestillidsmanden.

Planmæssig afgang

Han konstaterer, at fagbevægelsens strategi med, at lokale lønforhandlinger skal opveje lave lønstigninger i de centrale forhandlinger er svære at få noget ud af i praksis.

- Det er ikke altid så nemt, som fagforbundene gør det til, siger Mads Bay.

Trods arbejdsnedlæggelsen blandt portører og sikkerhedspersonale og andre har lufthavnsledelsen kunnet afvikle trafikken af fly planmæssigt ved hjælp af ledelsesansatte.