Sen påske giver Billund marts-nedtur

I år falder påsken sent og i april måned. Det påvirker passagertallet i Billund Lufthavn, der i marts 2014 oplevede en tilbagegang i passager-tallet på 11.714 sammenlignet med sidste år, hvor påske-trafikken fandt sted i marts.

Højtiderne giver altid forskydninger i trafiktallene, og det er derfor vanskeligt at sammenligne tallene fra år til år.

- For at få et mere retvisende billede af udviklingen skal man sammenligne marts og april samlet med tidligere år, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen.

Uden at kunne forudsige den præcise udvikling er det lufthavnschefens vurdering, at der samlet set over de to måneder marts og april vil være tale om fremgang i forhold til 2013.