Sparekasse fik dårligt årsresultat

Ekstra nedskrivninger på 98 mio. kr. betyder, at Den Jyske Sparekasse i Grindsted kommer ud 2013 med et underskud på 243 mio. kr. før skat.

Overskriften i sparekassens årsrapport siger det hele.

Årsresultat 2013 var dårligt - punktum.

Direktionen noterer, at forventningerne fra årets start ikke er indfriet. Det skyldes bl.a. lavere renteindtægter på grund af lavere aktivitet i samfundet.

Et besøg af Finanstilsynet kostede dog også dyrt. Efter tilsynets besøg måtte sparekassen foretage yderligere nedskrivninger for 2012 og 2013.

Den jyske Sparekasse indførte i efteråret en garantbørs. Den har givet mere stabilitet, fordi kunder, som ønsker at opsige deres garantkapital, ikke kan få pengene, før andre indskyder garantmidler.

Den Jyske Sparekasse fusionerede i 2012 med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals. I løbet af 2013 er der skete tilpasninger og personalereduktioner, som først ventes at give fuld effekt i år.