Sparekasse under skærpet overvågning

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er blandt de banker og sparekasser, der er sat under skærpet tilsyn af Finanstilsynet.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten tæller listen også navne som FIH Erhvervsbank, Vestjysk Bank, Totalbanken, Basisbanken, Andelskassen JAK Slagelse og Alm. Brand Bank.

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har ikke af Finanstilsynet fået bekræftet, at den står på listen.

Sparekassen har siden november sidste år indefrosset garantkapitalen.

Sparekassen forsøgt at blive sammenlagt med Sparekassen Bredebro sidste år, men det blev ikke til noget.

Den er stadig på jagt efter en fusionspartner. Ledelsen har meddelt, at det primære fokus er at sikre garanternes penge.

Garantkapitalen udgør knap 75 millioner kroner, og den er fordelt på omkring 3.600 garanter. Garanter er ikke sikret af indskydergarantien.

Rapport på vej

Finanstilsynet besøgte sparekassen i december sidste år, og det har bebudet en rapport i løbet af marts.

Også i efteråret 2011 var Finanstilsynet tæt på sparekassen.

Knap 40 procent af udlånene er gået til landbrug, og Finanstilsynet konstaterede, at det var for risikabelt.

Spekulationer i schweizerfranc og faldende ejendomspriser har medført, at mange af landbrugs-kunderne har en negativ egenkapital.

Finanstilsynet gav på baggrund af inspektionen i 2011 en række påbud om forbedring af sparekassens styring, herunder ønsket om en skarpere bestyrelse og overvågning af udlånsporteføljen.