TV der bevæger dig

Stor interesse for budgetmøde i Billund

Billund Kommune oplever stor interesse fra forud for et borgermøde om kommunens budget, der på forhånd har fået 135 borgere til at give tilsagn om at møde op.

08:01

Borgermøderne er en vigtig del af budgetprocessen, siger Ib Kristensen, borgmester i Billund.

1 af 2

Borgermødet holdes torsdag i Billund Idrætscenter fra klokken 17.00 til ca. 20.30.

Det er tredje gang på fire år inviterer Billund Kommune til borgermøde om budgettet. Denne gang er mødet rykket til foråret.

- I 2010 holdt vi borgermøde i Billund og i 2012 i Grindsted. Denne gang flytter vi mødet til foråret, så der er endnu bedre mulighed for at de ideer og prioriteringer, der kommer med fra borgermødet, kan indgå som vigtigt høringsmateriale i budgetprocessen, siger borgmester Ib Kristensen.

Der vil på mødet være en række temaer med forskellige muligheder for prioritering, og Billund Kommune har som i 2012 allieret sig med Teknologirådet, der hjælper med planlægning og afvikling af mødet.

Teknologirådet medbringer blandt elektronisk afstemningsudstyr, så der bliver mulighed for at stemme om de emner, der bliver en del af mødet.

Debat over tre temaer

Debatoplæg om de tre temaer for borgermødet:

Frivillighed

Borgernes rettigheder og pligter

Effektiviseringer

Spørgsmål til Billund Kommunes Borgermøde om budget 2014-16

Du kan se materialet her: http://www.billund.dk/docs/Politik/Budget%202014/Informationsmateriale%20Billund%20kommune%20borgermøde%20om%20budget%202014-16.pdf

- Der ingen tvivl om, at borgermøderne og øvrige kommunikation omkring de seneste budgetter har betydet, at borgerne er opmærksomme på, at der er forskel på anlægs- og driftsudgifter, og vi ikke bare kan hæve driftsudgifterne. Vi oplever også at deltagerne på borgermøderne gerne vil være med til at prioritere og det gør borgermøderne til en vigtig del af budgetprocessen, siger Ib Kristensen.

Prioriteringerne fra borgermødet vil indgå i det høringsmateriale, som bliver en del af politikerne beslutningsgrundlag i forhold til de budgetbeslutninger, der skal tages i efteråret 2013.

SE MERE I TV SYD kl. 19,30